MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Výstupy

Domov|Výstupy

Intelektuálny výstup O3: Vzdelávací modul- motivácia mladých ľudí- publikácie

MOTIVÁCIA A JEJ TAJOMSTVÁ. Vzdelávací modul - motivácia mladých ľudí, ktorého metodika rozvíja vedomosti, schopnosti a zručnosti pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v oblasti motivácie mladých ľudí k angažovanosti sa a aktivizácií mládeže v rôznych sektoroch spoločnosti bol zostavený a [...]

15. júl, 2020|

Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- plánovaný O2 výstup

Záujem mladých ľudí závisí do značnej miery od ich kompetenčného nastavenia, t.z. úrovne vedomostí, zručností a postojov. V rámci tohto výstupu zadefinujeme ktoré kompetencie a na akej úrovni mladý človek pre svoje aktívne zapojenie do komunity (angažovanie) potrebuje. Inovatívnym prvkom [...]

9. júl, 2018|

Vzdelávací modul – motivácia mladých ľudí- plánovaný O3 výstup

Vzdelávací modul - motivácia mladých ľudí bude zostavený a určený pre cieľovú skupinu pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich. Inovatívny bude svojim zameraním i obsahom, v rámci ktorého bude zohľadňovať a vychádzať zo Správy o potrebách a motivačných faktoroch mladých [...]

8. júl, 2018|