MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Výstupy

Domov|Výstupy

Report účastníka: Spoznali sme kľúč k motivácií

Píše Marek Bajči, člen predsedníctva Rady mládeže Žilinského kraja: V rámci projektu MAYDAI sme- skupina pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v piatok 15.11. 2019 vycestovali do Česka do mestečka Veľká Bystrice v Olomouckom kraji. V spolupráci s organizáciou RADAMOK sme boli [...]

19. november, 2019|

Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- publikácie

Záujem mladých ľudí závisí do značnej miery od ich kompetenčného nastavenia, tzn. úrovne vedomostí, zručností a postojov. Inovatívnym prvkom publikácie je prístup, ktorým sa na záujem mladých ľudí a ich aktívne zapájanie pozerá. Záujem mladých ľudí nie je len o [...]

8. marec, 2019|

Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí.- O1 výstup

Pri práci s problémom nezáujmu mladých ľudí je potrebné v rámci analýzy a nastavenia kľúčových nástrojov na následné riešenie vychádzať z reálnych a aktuálnych faktov a postojov. K ich zisteniu, analýze a prezentovaniu bude slúžiť Správa o potrebách a motivačných [...]

10. júl, 2018|

Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- O2 výstup

Záujem mladých ľudí závisí do značnej miery od ich kompetenčného nastavenia, t.z. úrovne vedomostí, zručností a postojov. V rámci tohto výstupu zadefinujeme ktoré kompetencie a na akej úrovni mladý človek pre svoje aktívne zapojenie do komunity (angažovanie) potrebuje. Inovatívnym prvkom [...]

9. júl, 2018|

Vzdelávací modul – motivácia mladých ľudí- O3 výstup

Vzdelávací modul - motivácia mladých ľudí bude zostavený a určený pre cieľovú skupinu pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich. Inovatívny bude svojim zameraním i obsahom, v rámci ktorého bude zohľadňovať a vychádzať zo Správy o potrebách a motivačných faktoroch mladých [...]

8. júl, 2018|