MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Multiplikačné podujatie E2: Konferencia: Motivácia- skok k zážitku II.

Domov|Aktuality|Multiplikačné podujatie E2: Konferencia: Motivácia- skok k zážitku II.

Multiplikačné podujatie E2: Konferencia: Motivácia- skok k zážitku II.

25. január, 2021|

Rada mládeže Žilinského kraja a Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje realizovali 23.1.2021 medzinárodnú konferenciu online MOTIVÁCIA- SKOK K ZÁŽITKU II., ktorá bola súčasťou multiplikačných aktivít projektu MAYDAI – Motivation and Youth Do an Innovation, ktorý bol finančne podporený z programu Erasmus +.

Konferencia o motivácii  2 bola podujatím pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, výskumníkov i širšiu verejnosť, na ktorej bol prezentovaný intelektuálny výstup O3 – Vzdelávací modul – motivácia mladých ľudí. Cieľom tejto konferencie bolo prezentovať samotný intelektuálny výstup a zároveň aj dopad pilotného vzdelávacieho modulu po jeho zrealizovaní. Konferencia bola plánovaná s miestom realizácie na Slovensku. Pre prebiehajúcu pandemickú situáciu boli zvolené dva termíny offline realizácie konferencie, no aj napriek tomu vzhľadom na pretrvávajúce pandemické opatrenia v dôsledku Covid-19 sa konferencia musela konať online cez Zoom. To však neubralo na kvalite podujatia, ktoré splnilo svoje poslanie. Organizačne konferencia bola zabezpečená organizáciou RMŽK. Program obsahovo zabezpečovali obe partnerské organizácie. Išlo o medzinárodnú konferenciu, na ktorej boli prítomní účastníci zo Slovenska i Českej republiky. Na konferencií bol vytvoriť priestor na prezentáciu zrealizovaných intelektuálnych výstupov a diskusiu o nich so zberom podnetov a nápadov na zvýšené uplatnenie dopadov intelektuálnych výstupov. Zároveň bol vytvorený priestor pre sieťovanie pracovníkov s mládežou a organizácie z oboch krajín aj keď v netradičnom online priestore. Na konferencii sme sa tiež zamerali na prezentáciu a zhodnotenie projektu ako celku a na diskusiu o jeho udržateľnosti a o možnosti ďalších nadväzujúcich aktivít.

Konferencie sa zúčastnilo 67 účastníkov z Čiech aj Slovenska. Spolu s organizátormi sa zapojilo 72 osôb.