MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Výzva na krátke video: nápad ako motivovať

Domov|Aktuality|Výzva na krátke video: nápad ako motivovať

Výzva na krátke video: nápad ako motivovať

17. január, 2021|

Výzva na doručenie  krátke video

Nápad ako motivovať mládež k dobrovoľníctvu

Rada mládeže Žilinského kraja a Rada děti a mládeže Moravskoslezského kraje ponúka každému možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a nápady ako motivovať mladých ľudí k dobrovoľníctvu ( v organizácií, škole, obci, meste, rodine a pod.) cez krátke video.

Odmena pre zapojených do výzvy: kvalitné belgické pralinky, ktoré sú vyrobené na Slovensku.

Dôležité termíny: Vyhlásenie výzvy: 18.januára 2021.  Uzávierka doručení videí 22. januára 2021 o 13:00 hod.

Video musí spĺňať: Posolstvo videa k téme výzvy, kreativitu a zábavu, formálne kritéria a kvalitu záznamu.

PRAVIDLÁ ÚČASTI

1/  Video musí mať obsahové zameranie na  tému : Motivácia mladých ľudí  k dobrovoľníctvu a musí mať dĺžku max. 1 min.

/  Video musí byť doručené cez internetové portály z ktorých ho bude možné stiahnuť.

3/ Na mail rmzk@rmzk.sk  s uvedením predmetu: Motivácia

e/ link na stiahnutie videa

a/ Meno a priezvisko autora ( resp. zástupcu skupiny),

b/ Rok narodenia,

c/ adresa bydliska,

d/  Kontakt (e-mail)

DORUČENÉ VIDEÁ NESMÚ OBSAHOVAŤ ŽIADNY VIDEO ALEBO AUDIO MATERIÁL, KTORÝ JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝMI PRÁVAMI iných osôb, ako sú autori krátkeho videa!

Aktivita  bola podporená z programu Európskej únie Erasmus + v rámci projektu: MAYDAI – Motivation and Youth Do an Innovation