MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Archív za mesiac: september 2018

Domov|2018|september

Intelektuálny výstup O1: Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí-publikácie

Pri hľadaní riešení dvoch nosných problémov: nezáujem mladých ľudí o aktívne zapojenie sa do života miestnej komunity aj do aktivít mládežníckych organizácií a obavy a strach mladých ľudí prevziať na seba zodpovednosť bolo potrebné v rámci analýzy a nastavenia kľúčových [...]

12. september, 2018|