MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Yearly Archives: 2018

Domov|2018

Intelektuálny výstup O1: Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí-publikácie

Pri hľadaní riešení dvoch nosných problémov: nezáujem mladých ľudí o aktívne zapojenie sa do života miestnej komunity aj do aktivít mládežníckych organizácií a obavy a strach mladých ľudí prevziať na seba zodpovednosť bolo potrebné v rámci analýzy a nastavenia kľúčových [...]

12. september, 2018|

Pracovná porada medzinárodného projektového tímu k Správe o motivácií mladých

Zástupcovia Rady mládeže Žilinského kraja a  Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraja  sa stretli 13.8.2018 v Žiline na svojej ďalšej pracovnej porade- projektovom stretnutí. Cieľom stretnutia boli kroky finalizácie Správy o potrebách motivačných faktorov mladých ľudí, ktorá bude jedným z výstupov projektu. Projekt je podporený [...]

14. august, 2018|

1067 respondentov prieskumu

Do prieskumu "Čo motivuje mladých ľudí"  sa do 30.6.2018  zapojilo 1 067 respondentov zo Slovenska aj Česka. Respondenti vyjadrili mnoho zaujímavých pohľadov na rôzne otázky týkajúce sa dobrovoľníctva, ktoré zahŕňa aktívneho mladého človeka v rôznych oblastiach každodenného života. Všetky výstupy [...]

25. júl, 2018|

Čo ťa motivuje- prieskum

Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje ponúka mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na oblasti, ktoré ich motivujú byť dobrovoľníkom, zaujímať sa o veci verejné v obci či škole. Vyjadriť svoj názor môže každý do 30.6.2018 [...]

17. júl, 2018|

1. nadnárodné projektové stretnutie k medzinárodnému projektu MAYDAI

Motivácia mladých. Je téma nového medzinárodného projektu, ktorý od februára 2018 začala Rada mládeže Žilinského kraja realizovať s Radou dětí a mládeže Moravskosleského kraja. 30.4-1.5.2018 v Terchovej sa stretli zástupcova partnerských organizácií na Nadnárodnom pracovnom stretnutí k projektu MAYDAI – Motivation and [...]

15. júl, 2018|