MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

1. nadnárodné projektové stretnutie k medzinárodnému projektu MAYDAI

Domov|Aktuality|1. nadnárodné projektové stretnutie k medzinárodnému projektu MAYDAI

1. nadnárodné projektové stretnutie k medzinárodnému projektu MAYDAI

15. júl, 2018|

Motivácia mladých. Je téma nového medzinárodného projektu, ktorý od februára 2018 začala Rada mládeže Žilinského kraja realizovať s Radou dětí a mládeže Moravskosleského kraja30.4-1.5.2018 v Terchovej sa stretli zástupcova partnerských organizácií na Nadnárodnom pracovnom stretnutí k projektu MAYDAI – Motivation and Youth Do an Innovation.

Náplňou prvého nadnárodného projektového stretnutia bolo zostavenie podrobného harmonogramu, zadefinovanie si čiastkových cieľov na jednotlivé etapy projektu, podrobné rozdelenie úloh , definovanie zodpovednosti a kompetencií, dohoda na spôsoboch komunikácie, príprava najbližších aktivít. Body programu: 1/ otvorenie, 2/ zhrnutie jednotlivých časti projektu, 3/ prezentácia národnej kultúry – 1 časť. , 4/ rozbor jednotlivých časti projektu, 5/ prezentácia národnej kultúry – 2 časť., 6/ úlohy, 7/ záver. Zúčastnili sa ho projektoví manažéri oboch partnerských organizácií a zástupcovia vedenia oboch organizácií. Obsah jednotlivých bodov je zachytený v zápisnici. Miesto realizácie bol hotel Gavurky v Terchovej s možnosťou ubytovania a poskytnutia rokovacích priestorov.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z programu Erasmus+, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.