MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

3. nadnárodné projektové stretnutie k medzinárodnému projektu MAYDAI

Domov|Aktuality|3. nadnárodné projektové stretnutie k medzinárodnému projektu MAYDAI

3. nadnárodné projektové stretnutie k medzinárodnému projektu MAYDAI

30. január, 2021|

Tretie nadnárodné pracovné stretnutie projektových tímov partnerov projektu sa realizovalo 28.-29.01.2021 v blízkosti Žiliny v obci Rosina, kde kvôli pandemickým opatreniam bolo zabezpečenie ubytovanie českých partnerov v súkromnom objekte ( rodinnom dome). Slovenskí zástupcovia v týchto priestoroch neboli ubytovaní. Rokovanie nieslo nasledovné body: 1/ otvorenie 2/ zhodnotenie poslednej aktivity E2 – Konferencia: Ako motivovať mladých? – inovatívne prístupy v práci s mládežou Vol. 2, 3/ celkové hodnotenie projektu, 4 / formálne a administratívne ukončenie projektu, 5/ diskusia o udržateľnosti, 6/ zhrnutie dohodnutých záverov, 7/ záver stretnutia.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z programu Erasmus+