MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Úvod

Úvod
Úvod2018-07-25T21:22:36+00:00

Správa o motivačných faktoroch mladých ľudí

Po niekoľkomesačnej práci slovenského a českého tímu je správa o  motivačných faktoroch mladých ľudí na svete. Nájdete ju tu:_Správa_o_motivačných_faktoroch_mladých_ľudi_ Momentálne sa pracuje na preklade do českého a anglického jazyka. Projekt je podporený z programu Erasmus + a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu [...]

5. september, 2018|

Pracovná porada medzinárodného projektového tímu k Správe o motivácií mladých

Zástupcovia Rady mládeže Žilinského kraja a  Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraja  sa stretli 13.8.2018 v Žiline na svojej ďalšej pracovnej porade- projektovom stretnutí. Cieľom stretnutia boli kroky finalizácie Správy o potrebách motivačných faktorov mladých ľudí, ktorá bude jedným z výstupov projektu. Projekt je podporený [...]

14. august, 2018|

1067 respondentov prieskumu

Do prieskumu "Čo motivuje mladých ľudí"  sa do 30.6.2018  zapojilo 1 067 respondentov zo Slovenska aj Česka. Respondenti vyjadrili mnoho zaujímavých pohľadov na rôzne otázky týkajúce sa dobrovoľníctva, ktoré zahŕňa aktívneho mladého človeka v rôznych oblastiach každodenného života. Všetky výstupy [...]

25. júl, 2018|

Pracovná porada medzinárodného projektového tímu k výstupu O1

Zástupcovia slovenského a českého partnera  projektu sa stretli 5.7.2018 v Žiline na svojej pracovnej porade- projektovom stretnutí. Na stretnutí sa zhodnotilo zapojenie sa mladých ľudí do prieskumu a o štruktúre Správy o potrebách motivačných faktorov mladých ľudí, ktorá bude jedným z výstupov [...]

20. júl, 2018|

Čo ťa motivuje- prieskum

Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje ponúka mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na oblasti, ktoré ich motivujú byť dobrovoľníkom, zaujímať sa o veci verejné v obci či škole. Vyjadriť svoj názor môže každý do 30.6.2018 [...]

17. júl, 2018|

MAYDAI – Motivation and Youth Do an Innovation- nový medzinárodný projekt

Motivácia mladých. Je téma nového medzinárodného projektu, ktorý od februára 2018 začala Rada mládeže Žilinského kraja realizovať s Radou dětí a mládeže Moravskosleského kraja. 30.4-1.5.2018 v Terchovej sa stretli zástupcova partnerských organizácií na Nadnárodnom pracovnom stretnutí k projektu MAYDAI – Motivation and [...]

15. júl, 2018|