MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Úvod

Úvod

Kompetenčný profil pracovníka s mládežou- dôležitý faktor pri motivácií

Aplikácia kompetenčného profilu, tvorba akčného plánu.  pomenovanie merateľných ukazovateľov, nástroje na meranie úspešnosti či zhodnotenie aktivít účastníkov boli témy 3 fázy vzdelávania Motivácia jej tajomstva, ktoré realizovala Rada mládeže Žilinského kraja a Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. Školenie sa [...]

29. január, 2020|