MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Úvod

Úvod

Pracovná porada medzinárodného projektového tímu k Správe o motivácií mladých

Zástupcovia Rady mládeže Žilinského kraja a  Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraja  sa stretli 13.8.2018 v Žiline na svojej ďalšej pracovnej porade- projektovom stretnutí. Cieľom stretnutia boli kroky finalizácie Správy o potrebách motivačných faktorov mladých ľudí, ktorá bude jedným z výstupov projektu. Projekt je podporený [...]

14. august, 2018|

1067 respondentov prieskumu

Do prieskumu "Čo motivuje mladých ľudí"  sa do 30.6.2018  zapojilo 1 067 respondentov zo Slovenska aj Česka. Respondenti vyjadrili mnoho zaujímavých pohľadov na rôzne otázky týkajúce sa dobrovoľníctva, ktoré zahŕňa aktívneho mladého človeka v rôznych oblastiach každodenného života. Všetky výstupy [...]

25. júl, 2018|