MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Úvod

Úvod

Multiplikačné podujatie E1: Konferencia: Motivácia- skok k zážitku I.

Konferencia Motivácia- skok k zážitku I. sa konala 18.- 20.októbra 2019 v Bečve na Morave. Konferencia o motivácii  1 bola podujatím pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, výskumníkov i širšiu verejnosť, na ktorej boli prezentované intelektuálne výstupy O1 - Správa o potrebách a [...]

20. október, 2019|

Intelektuálny výstup O2: Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- publikácie

Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka je ďalším výstupom realizovaného projektu. Pri tvorbe kompetenčného profilu sa vychádzalo zo zistení v Správe o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí. Analýza ukázala, že kompetenčný profil je potrebné zamerať na rôzne úrovne skúsenosti ( [...]

8. marec, 2019|

Intelektuálny výstup O1: Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí-publikácie

Pri hľadaní riešení dvoch nosných problémov: nezáujem mladých ľudí o aktívne zapojenie sa do života miestnej komunity aj do aktivít mládežníckych organizácií a obavy a strach mladých ľudí prevziať na seba zodpovednosť bolo potrebné v rámci analýzy a nastavenia kľúčových [...]

12. september, 2018|

Pracovná porada medzinárodného projektového tímu k Správe o motivácií mladých

Zástupcovia Rady mládeže Žilinského kraja a  Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraja  sa stretli 13.8.2018 v Žiline na svojej ďalšej pracovnej porade- projektovom stretnutí. Cieľom stretnutia boli kroky finalizácie Správy o potrebách motivačných faktorov mladých ľudí, ktorá bude jedným z výstupov projektu. Projekt je podporený [...]

14. august, 2018|