MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Fokusové stretnutia s mladými ľuďmi na tému – čo motivuje mládež

Domov|Aktuality|Fokusové stretnutia s mladými ľuďmi na tému – čo motivuje mládež

Fokusové stretnutia s mladými ľuďmi na tému – čo motivuje mládež

25. júl, 2018|

V mesiaci jún 2018 sa v Žilinskom kraji realizovali stretnutia s mladými zamerané na zisťovanie ich názorov na tému motivácie. 64 mladých ľudí odpovedalo na otázky, ktoré hovorili o ich postoji k dobrovoľníctvu  a k aktívnemu občianstvu.

  •  Zapájaš sa do dobrovoľníckych aktivít?
  • Ak áno, kde sa zapájaš ako dobrovoľník / dobrovoľníčka?
  • Prečo sa zapájaš, čo ťa motivuje?
  • Ak nie, prečo a ak by si sa chcel zapojiť, kde.
  • Ktoré schopnosti sú podľa Teba pre dobrovoľníka dôležité?
  • V ktorých by si sa chcel/chcela zdokonaliť Ty osobne?
  • Čo by ťa motivovalo byť dobrovoľníkom?

Výstupy z odpovedí budú zapracované do Správa o potrebách motivačných faktorov mladých ľudí.