MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

2. nadnárodné projektové stretnutie k medzinárodnému projektu MAYDAI

Domov|Aktuality|2. nadnárodné projektové stretnutie k medzinárodnému projektu MAYDAI

2. nadnárodné projektové stretnutie k medzinárodnému projektu MAYDAI

3. september, 2019|

Projektové tímy Rady mládeže Žilinského kraja a  Radamoku – Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje so spolupracovníkmi sa stretli na 2. nadnárodnom stretnutí k projektu MAYDAI – Motivation and Youth Do an Innovation dňa 30.8-1.9.2019 .

Druhé nadnárodné pracovné stretnutie sa konalo v Brne. Dôvodom zmeny miesta rokovania na Brno bolo plánované stretnutie s koordinátorom dobrovoľníkov Nadačného fondu Krtek , ktorý sa venujú aktivitám pre onkologických pacientov a deti s cieľom zberu jeho skúsenosti s motiváciou mladých ľudí-dobrovoľníkov. Na stretnutí sa zúčastnili členovia projektového tímu a pracovníci kancelária RMŽK. Body rokovania boli: 1/ otvorenie, 2/ zhodnotenie doterajšieho priebehu projektu, 3/ vzdelávacia aktivita pre pracovníkov s mládežou zostava vzdelávacích modulov, termíny ďalších aktivít, 4 / organizácia Konferencie E1 a E2, pilotné školenie C1 a C2, obsah konferencie a školení, rozdelenie úloh, účastníci konferencie, 5/ neformálne pokračovanie pracovného stretnutia a upevňovanie partnerských vzťahov, prezentácia národnej kultúry a prírodných úkazov prostredia, 6/ zhrnutie dohodnutých záverov, rokovanie s koordinátorom dobrovoľníkov 7/ záver stretnutia.

Celý program obohatilo spoznávanie miestnej kultúry, prírodných úkazov a iných možnosti českého regiónu.

Projekt je podporený z programu Erasmus +