MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Multiplikačné podujatie E1: Konferencia: Motivácia- skok k zážitku I.

Domov|Aktuality|Multiplikačné podujatie E1: Konferencia: Motivácia- skok k zážitku I.

Multiplikačné podujatie E1: Konferencia: Motivácia- skok k zážitku I.

20. október, 2019|

Konferencia Motivácia- skok k zážitku I. sa konala 18.- 20.októbra 2019 v Bečve na Morave.

Konferencia o motivácii  1 bola podujatím pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, výskumníkov i širšiu verejnosť, na ktorej boli prezentované intelektuálne výstupy O1 – Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí a O2 – Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka. Konferencia bola realizovaná v Českej republike v obci Bečva a organizačne ju zabezpečovala partnerská organizácia RADAMOK. Program obsahovo zabezpečovali obe partnerské organizácie. Išlo o medzinárodnú konferenciu, na ktorej boli prítomní účastníci zo Slovenska, Českej republiky i ďalších okolitých štátov. Cieľom aktivity bolo vytvoriť priestor na prezentáciu zrealizovaných intelektuálnych výstupov a diskusiu o nich. Zároveň bol vytvorený priestor pre sieťovanie pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich a organizácie z oboch krajín. Veľkým obohatením boli aj mladí ľudia z rôznych krajín ( Poľska, Turecko, India, Rusko, Španielsko, Francúzsko). Program podujatia bol pre účastníkov skutočným zážitkom a motiváciou k ich ďalšej činnosti tam, kde pôsobia ako vedúci skupín.

Aktivita  je podporená z programu Európskej únie Erasmus +