MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka

Domov|Aktuality|Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka

Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka

11. september, 2018|

V Ostrave sa 8. septembra 2018 stretla pracovná skupina, ktorá sa začala na základe Spravy o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí začala zaoberať témou kompetenčného profilu angažovaného mladého človeka. Výsledkom budu intelektuálny výstup O2  projektu MAYDAI.

Projekt je podporený z programu Erasmus + a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.