MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Vzdelávacie podujatie C2: Kompetenčný profil pracovníka s mládežou- dôležitý faktor pri motivácií

Domov|Aktuality|Vzdelávacie podujatie C2: Kompetenčný profil pracovníka s mládežou- dôležitý faktor pri motivácií

Vzdelávacie podujatie C2: Kompetenčný profil pracovníka s mládežou- dôležitý faktor pri motivácií

29. január, 2020|

Išlo o 2. fázu vzdelávania určeného pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v téme motivácia mladých ľudí. Účastníkmi vzdelávania boli ľudia, ktorí pracujú s mladými ľuďmi v mládežníckych organizáciách, neformálnych skupinách i miestnych komunitách. Účastníci boli reprezentanti zo Slovenska a Česka, ktorý absolvovali 1 fázu vzdelávania a následnú navrhnutú dištančnú formu vzdelávania. Vzdelávanie viedli traja lektori. Vzdelávanie bolo realizované v Ružomberku- Biely Potok 24-26.01.2020

Vzdelávacie ciele:

– Účastník vie vypracovať akčný plán v rámci svojej organizácie zameraný na zvýšenie záujmu a motivácie mladých ľudí,

– Účastník vie definovať indikátory úspešnosti akčného plánu v oblasti motivácie mladých ľudí,

– Účastník vie aplikovať kompetenčný profil angažovaného mladého človeka,

– Účastník vie použiť efektívne nástroje na hodnotenie záujmu mladých ľudí.

Toto vzdelávacie podujatia bolo zamerané na otestovanie druhej offline fázy vypracovaného vzdelávacieho modulu, čim prispelo k napĺňaniu cieľov a kvality projektu. Po absolvovaní vzdelávania účastníci obdržali osvedčenie Youthpass.

Podujatie realizovala Rada mládeže Žilinského kraja a Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje.

Školenie sa konalo  24-26.01.2020 v Ružomberku za účasti mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou zo Slovenska a Čiech.

Aktivita  bola podporená z programu Európskej únie Erasmus +