MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Intelektuálny výstup O3: Vzdelávací modul- motivácia mladých ľudí- publikácie

Domov|Aktuality, Výstupy|Intelektuálny výstup O3: Vzdelávací modul- motivácia mladých ľudí- publikácie

Intelektuálny výstup O3: Vzdelávací modul- motivácia mladých ľudí- publikácie

15. júl, 2020|

MOTIVÁCIA A JEJ TAJOMSTVÁ.

Vzdelávací modul – motivácia mladých ľudí, ktorého metodika rozvíja vedomosti, schopnosti a zručnosti pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v oblasti motivácie mladých ľudí k angažovanosti sa a aktivizácií mládeže v rôznych sektoroch spoločnosti bol zostavený a určený pre cieľovú skupinu pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich. Ide o vzdelávací modul zostavený na základe princípov a metód neformálneho vzdelávania. Na základe rámcového vzdelávacie modulu bola vytvorená metodika s možnými vzdelávacími materiálmi, ktoré rozvíjajú odbornosť vo vzdelávaní. Inovatívnosť vzdelávacieho modulu v zameraní a obsahu, ktorý vychádzal zo Správy o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí a z Kompetenčného profilu angažovaného mladého človeka. Dopadom tohto vzdelávacieho modulu vytvorenie možnosti na zvýšenie pripravenosti a odbornosti pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich rôznych skupín pri oslovovaní mladých ľudí a ich motivácii v angažovaní sa. A tiež zvýšenie úspešnosti mládežníckych organizácií a rôznych zoskupení mládeže pri cielených aktivitách zameraných na zvyšovanie záujmu, motivácie mladých ľudí. Na tvorbe metodiky sa zúčastňovali odborníci, ktorých nominovala Rada mládeže Žilinského kraja a Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s.

METODIKA- Vzdelávací modul_ CZ

METODIKA- Vzdelávací modul_ SK

 

Vytvorenie metodiky  vzdelávacieho modulu bolo  podporené z programu Erasmus +