MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Výstupy

Domov|Výstupy

Intelektuálny výstup O3: Vzdelávací modul- motivácia mladých ľudí- publikácie

MOTIVÁCIA A JEJ TAJOMSTVÁ. Vzdelávací modul - motivácia mladých ľudí, ktorého metodika rozvíja vedomosti, schopnosti a zručnosti pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v oblasti motivácie mladých ľudí k angažovanosti sa a aktivizácií mládeže v rôznych sektoroch spoločnosti bol zostavený a [...]

15. júl, 2020|

Intelektuálny výstup O2: Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- publikácie

Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka je ďalším výstupom realizovaného projektu. Pri tvorbe kompetenčného profilu sa vychádzalo zo zistení v Správe o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí. Analýza ukázala, že kompetenčný profil je potrebné zamerať na rôzne úrovne skúsenosti ( [...]

8. marec, 2019|

Intelektuálny výstup O1: Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí-publikácie

Pri hľadaní riešení dvoch nosných problémov: nezáujem mladých ľudí o aktívne zapojenie sa do života miestnej komunity aj do aktivít mládežníckych organizácií a obavy a strach mladých ľudí prevziať na seba zodpovednosť bolo potrebné v rámci analýzy a nastavenia kľúčových [...]

12. september, 2018|