MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí.- plánovaný O1 výstup

Domov|Výstupy|Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí.- plánovaný O1 výstup

Správa o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí.- plánovaný O1 výstup

10. júl, 2018|

Pri práci s problémom nezáujmu mladých ľudí je potrebné v rámci analýzy a nastavenia
kľúčových nástrojov na následné riešenie vychádzať z reálnych a aktuálnych faktov a
postojov. K ich zisteniu, analýze a prezentovaniu bude slúžiť Správa o potrebách a
motivačných faktoroch mladých ľudí.
Správa bude vypracovaná na základe realizovaného prieskumu v rámci Slovenska i Českej
republiky.
Inovatívnym prvkom v rámci tejto správy bude prepojenie/porovnanie názorov a postojov
mladých ľudí s názormi a postojmi pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, čo
prinesie širší a komplexnejší obraz aktuálneho stavu. Inovatívnosť vnímame aj v použitej
metodike (delfská metóda).
Očakávaným dopadom Správy je presné zadefinovanie kompetenčného profilu
angažovaného mladého človeka.
Výstupy zo správy budú zverejnené a potenciálne využiteľné pre pracovníkov s mládežou v
rámci EÚ.