MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- plánovaný O2 výstup

Domov|Výstupy|Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- plánovaný O2 výstup

Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- plánovaný O2 výstup

9. júl, 2018|

Záujem mladých ľudí závisí do značnej miery od ich kompetenčného nastavenia, t.z. úrovne
vedomostí, zručností a postojov. V rámci tohto výstupu zadefinujeme ktoré kompetencie a na
akej úrovni mladý človek pre svoje aktívne zapojenie do komunity (angažovanie) potrebuje.
Inovatívnym prvkom v rámci tohto výstupu je prístup, ktorým sa na záujem mladých ľudí a ich
aktívne zapájanie pozerá. Záujem mladých ľudí nie je len o tom, čo im pracovníci s mládežou
či mládežnícki vedúci vedia ponúknuť. Je to aj tom, či na to majú potrebné kompetencie.
Očakávaným dopadom Kompetenčného profilu je zostavenie vzdelávacieho modulu pre
pracovníkov s mládežou v téme zvyšovania záujmu mladých ľudí. Dopadom je tiež samotné
zvýšenie záujmu mladých ľudí.
Kompetenčný profil bude potenciálne využiteľný v rámci celej EÚ.