MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Vzdelávací modul – motivácia mladých ľudí- plánovaný O3 výstup

Domov|Výstupy|Vzdelávací modul – motivácia mladých ľudí- plánovaný O3 výstup

Vzdelávací modul – motivácia mladých ľudí- plánovaný O3 výstup

8. júl, 2018|

Vzdelávací modul – motivácia mladých ľudí bude zostavený a určený pre cieľovú skupinu
pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich. Inovatívny bude svojim zameraním i
obsahom, v rámci ktorého bude zohľadňovať a vychádzať zo Správy o potrebách a
motivačných faktoroch mladých ľudí i Kompetenčného profilu angažovaného mladého
človeka.
Pôjde o vzdelávací modul zostavený na základe princípov a metód neformálneho
vzdelávania.
Očakávaným dopadom je zvýšenie úspešnosti mládežníckych organizácií pri cielených
aktivitách zameraných na zvyšovanie záujmu mladých ľudí. Očakávaným dopadom je tiež
samotné zvýšenie záujmu mladých ľudí.
Vypracovaný vzdelávací modul predložíme na Slovensku so žiadosťou o akreditáciu v rámci
špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou.