MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Yearly Archives: 2019

Domov|2019

Multiplikačné podujatie E1: Konferencia: Motivácia- skok k zážitku I.

Konferencia Motivácia- skok k zážitku I. sa konala 18.- 20.októbra 2019 v Bečve na Morave. Konferencia o motivácii  1 bola podujatím pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, výskumníkov i širšiu verejnosť, na ktorej boli prezentované intelektuálne výstupy O1 - Správa o potrebách a [...]

20. október, 2019|

Intelektuálny výstup O2: Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka- publikácie

Kompetenčný profil angažovaného mladého človeka je ďalším výstupom realizovaného projektu. Pri tvorbe kompetenčného profilu sa vychádzalo zo zistení v Správe o potrebách a motivačných faktoroch mladých ľudí. Analýza ukázala, že kompetenčný profil je potrebné zamerať na rôzne úrovne skúsenosti ( [...]

8. marec, 2019|