MAYDAI - Motivation and Youth Do an Innovation

Správa o motivačných faktoroch mladých ľudí

Domov|Aktuality|Správa o motivačných faktoroch mladých ľudí

Správa o motivačných faktoroch mladých ľudí

5. september, 2018|

Po niekoľkomesačnej práci slovenského a českého tímu je správa o  motivačných faktoroch mladých ľudí na svete.

Nájdete ju tu:_Správa_o_motivačných_faktoroch_mladých_ľudi_

Momentálne sa pracuje na preklade do českého a anglického jazyka.

Projekt je podporený z programu Erasmus + a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.